termograferingsapparat

Vi finner luftlekkasjer ved hjelp av termografering

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Dette verktøyet bruker vi til å undersøke bygninger for å avdekke unødvendig varmetap i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Hvordan foregår termografi?

Ved hjelp av infrarød video og stillbildekameraer kan man finne luftlekkasjer i hus og bygninger. Disse verktøyene ser lys som er i varmespekteret. Bilder på video eller film registrer temperaturvariasjonene i bygningen, alt fra hvit (varme) til svart(kulde). De resulterende bildene hjelper termografen å avgjøre om isolasjon er nødvendig. Termograi kan også fungere som et verktøy for kvalitetskontroll, for å sikre at isolasjon er riktig installert.

termografi av hus