isolert hus versus ikke isolert hus

Etterisolering av hus – en god investering

Vi er eksperter på isolering. Isolering av bolighus ble ikke vanlig før på midten av 1950-tallet. Men også mange hus av nyere dato er dårlig isolert i forhold til dagens standard og krav til komfort, og er unødig kostbare å varme opp. Vårt arbeidsområde er Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus. Ved å etterisolere med blåseull får du først og fremst en varmere bolig. Problemer med trekkfulle gulv og ujevn varme forsvinner fordi et godt og riktig isolert hus holder bedre på varmen. Samtidig reduseres energiforbruket, og både miljøet og utgifter til oppvarming spares.

Blåseull-teknikken

Etterisolering med blåseull er en lønnsom og varig investering på mer enn en måte. De årlige fyringsutgiftene reduseres betraktelig, samtidig som bokomforten og boligens verdi øker. Engangsutgiftene ved etterisolering spares inn på noen få år, og det forbedrede innemiljøet har du glede av hver eneste dag i hele husets levetid.

illustrasjon av isolering av hus
isolering av loft med blåseisolering

Eksempel på isolering med blåseteknikk

Tar vi utgangspunkt i det typisk uisolerte eldre hus med grunnflate 120m2 (A) og veggflate 100m2 (A) må vi kjenne de forskjellige konstruksjoners U-verdi (varmegjennomgang) og det stedlige graddagtall (G) for å beregne:

Årlig varmetap (kWh) gjennom en konstruksjon = (24G/1000) * U *A

I beregningene er det kompensert for varmetilskudd fra sollys, elektrisk lys og apparater, mennesker o.l. ved å benytte graddagtall G17 (innetemperatur 17ºC).