mann blaaseisolerer loft

Blåseisolering – Raskt og effektivt

Akkurat som ruller med isolering, er blåseisolering også angitt av R-verdi. Men dette er ikke det samme som tykkelsen i centimeter som er installert. Det er en beregning av mengden av materiale og hastigheten av innblåsningen. Dette er nødvendig for å oppnå en ønsket tetthet, og høyden av materiale som må til for å dekke hele rommet. For å oppnå den ønskede R-verdien, vil det være viktig å følge riktig prosedyre. De minste antall poser pr tusen kvadratmeter, er basert på nettoarealet av rommet som skal isoleres.

Blåseisolasjon kommer svært komprimert i sekker. Blåsemaskinen som brukes, er konstruert for å åpne opp isolasjonsmaterialet. Deretter blåser den ut isolasjon gjennom slangen på frekvensen den er satt til å oppnå, i forhold til spesifisert dekning og R-verdi.

Hva er R-verdi?

Varmemotstanden til et produkt angis med R-verdi, og er varmemotstanden til et produkt med en gitt tykkelse og en bestemt λ-verdi. Jo høyere verdi produktet har, jo bedre isolerer det. R-verdi kan beregnes ut fra tykkelse / λD-verdi og angis i m2K/W.

illustrasjon av isolering av hus

Blåseull-teknikken

Isolering med blåseisolasjon/blåseull, er en lønnsom og varig investering på mer enn en måte. De årlige fyringsutgiftene reduseres betraktelig, samtidig som bokomforten og boligens verdi øker. Engangsutgiftene ved etterisolering spares inn på noen få år. Det forbedrer innemiljøet, og du vil ha glede av hver eneste dag, i hele husets levetid.

Eksempel på isolering med blåseteknikk

Vi tar utgangspunkt i det typisk uisolerte eldre hus, med grunnflate 120m2 (A) og veggflate 100m2 (A). Vi må kjenne de forskjellige konstruksjoners U-verdi (varmegjennomgang), og det stedlige graddagstall (G) for å beregne:

Årlig varmetap (kWh) gjennom en konstruksjon = (24G/1000) * U *A

I beregningene er det kompensert for varmetilskudd fra sollys, elektrisk lys og apparater, mennesker o.l. ved å benytte graddagtall G17 (innetemperatur 17ºC).

isolering av loft med blåseisolering