mann blaaseisolerer loft

Blåseisolering – Raskt og effektivt

Akkurat som ruller med isolering, er blåseisolering også angitt av R-verdi, men dette er ikke det samme som tykkelsen i centimeter som er installert. Det er en beregning av mengden av materiale og hastigheten av innblåsningen som er nødvendig for å oppnå en ønsket tetthet og høyden av materiale som må til for å dekke hele rommet. For å oppnå den ønskede R-verdien, vil det være viktig å følge riktig prosedyre. De minste antall poser pr tusen kvadratmeter er basert på nettoarealet av rommet som skal isoleres.

Blåseisolasjon kommer svært komprimert i sekker. Blåsemaskinen som brukes er konstruert for å åpne opp isolasjonsmaterialet og deretter blåse den ut gjennom slangen på frekvensen den er satt til å oppnå i forhold til spesifisert dekning og R-verdi.

Hva er R-verdi?

Varmemotstanden til et produkt angis med R-verdi, og er varmemotstanden til et produkt med en gitt tykkelse og en bestemt λ-verdi. Jo høyere verdi produktet har, jo bedre isolerer det. R-verdi kan beregnes ut fra tykkelse / λD-verdi og angis i m2K/W.

Vårt arbeidsområde er Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus.

r-verdi